Slacka en brandman ensam

Under försök att släcka bränder når många människor reflekterande vatten. Det är det ljusaste och mest signifikanta släckningsmedlet. Men brandmännen, brandbekämpningspersonal, överdriver inte ständigt det. Valet av släckmedel beror på brännmaterialet.

Skum brandbekämpningSkumbranden släcker väl bland annat vid bränder av brandfarliga vätskor som bensin eller alkohol. Skummet kan inte släckas av brinnande alkalimetaller eller elektriska installationer och allt som reagerar med vatten. Med förändring har släckpulverna mest användning.I förhållande till deras sammansättning kan de användas för att släcka nästan alla brännbara material. Släckningsgaser, varav billigast är koldioxid, är säkra vid släckning av kolbränder, koks och svavel samt metaller som kalium, natrium, kalcium, järn och zink. Vatten å andra sidan uppfyller helt sin betydelse i kontakt med brinnande organiska fasta ämnen, såsom trä, papper, kol och halm.

Ångbrandsläckning - ånga som brandsläckningsmedelLiknande arbete som vatten har ånga som brandsläckningsmedel. Det kan användas vid bränning av samma produkter. Den största skillnaden mellan ånga och vatten är att vattnet kan användas var som helst, och ångan är endast i tysta lägenheter med en volym av högst 500 kvadratmeter. I mer betydande rum är driften av ångan ineffektiv. Det är bra att släcka bränder, inte bara för att känna till de släckmedel som är bra för olika ämnen, men också reglerna för användning och grävning i eldområdet.