Metan explosion i filmminen

Mining i vår värld är den hälsosammaste i hela världen, och dessutom, trots metans kolsömmar, den säkraste. Säkerhet har uppnåtts genom att använda olika metoder och skydd, tack vare vilka vi begränsar möjligheten att antända eller explodera metan.

För att undvika metanexplosionen minimerar vi närvaron av antändningsfaktorer som kan minskas med hjälp av lämpliga anordningar. På minens tomt, det vill säga till gränsen, det är till förfäderna, finns det en önskan att vara orsakad av elförsörjning av kombiner och transportörer som transporterar skräp. Faktum är att resultatet av gnistning av skadade kablar, eller skapandet av en elektrisk båge, närmar sig tändningen och explosionen av metan. Därför, och i alla elektriska apparater, extra explosionsskydd ges. Tack vare detta skydd som är användbart i alla dessa verktyg och maskiner minimerar vi penetreringen av elektrisk potential i metangruppen, så att det i händelse av ett misslyckande kommer det inte att gå med i tragedin. Gruvarbetare av elektriker som utförs vid gruvens framtid är specialutbildade i explosionsskydd och flamskyddad avdelning så att jag säkert kan skapa andra hemrelaterade aktiviteter för andra underjordiska typer. Varje elektriker, en gång vart femte år, måste räkna med sitt bidrag till sådan utbildning, vilket kommer att leda till en tentamen, tack vare vilken hans kunskap kommer att uppdateras och han kommer att bekanta sig med gällande regler och brand- och explosionssäkra system.Explosionsskydd och flamprovhet är en viktig komponent i varje gruva, vilket gör att den minimerar en metan explosionsrisk.