Membranpumpen tands upp 79942

Membranpumpen är inget nytt som en traditionell positiv förskjutningspump, där denna viktiga arbetsdel är ett gummi- eller plastmembran som dras med hjälp av en specialspak. Membranpumpar levereras vanligtvis med tryckluft eller vätska. Behandlingen av dessa verktyg öppnas från tiden för matning med tryckluft eller vätska från membranen i sig. Alla membran är förbundna med varandra med en gemensam axel. Varje membran, när du utför utmatningsmatningen, håller automatiskt det andra membranet i nära profilen, som sedan suger i mediet. Nästa cykel av membranpumpens funktion är varje gång övertaget med åtgärdsriktningen.

Vad är pumpen till?En membranpump är en extremt exakt och viktigast en extremt effektiv pumplösning, som vanligtvis används för att pumpa många nya medier, även då även kemiskt aggressiva och samtidigt medier med hög densitet och tung viskositet. Modern pneumatisk membranpump kan arbeta på värme på grund av att det ger mycket känsliga självförstärkande egenskaper.

ansökanMembranpumpen har hittat många höga tillämpningar på alla sätt i vattenbehandling. Den är idealiskt formad bland annat för pumpning av flocculants, kemikalier, sediment och suspenderade fasta ämnen. Membranpumpar är resistenta mot verkan av saltsyra, järn och klorid och har därför upptäckt många tillämpningar under aktuella tider. Pumparna i denna metod används ofta också inom färg- och trycksektorn. Sedan ganska nyligen har membranpumpen använts i sanitetsapplikationer i maskinteknik.