Luftfororeningar polen 2015

Naturalisan

Vi har att göra med luftföroreningar varje dag. Världshälsoorganisationens (WHO standarder specificerar strikt vilken koncentration av skadliga ämnen i innehållet som är möjlig för att göra det säkert för vår hälsa och inte heller ha ett allvarligt tryck på mark och grundvatten. Den huvudsakliga skyldigheten till den negativa sammansättningen av atmosfären är medarbetaren, utvecklingen av kulturer och industrin.

Atmosfärens sammansättning i övriga produktionsanläggningar är oerhört viktig för förtroende och människors hälsa.Det gällande ATEX-direktivet i EU: s medlemsländer och förbättring av standarder som garanterar säkerheten för saker och ting i en explosiv atmosfär, innebär ett antal skyldigheter för arbetsgivarna att utesluta risken för explosion.Ett av de viktiga kraven är att tillhandahålla korrekt ventilation och att skydda skadliga ämnen i luften från att utsättas för en potentiell antändningskälla.Företagaren har två alternativ: han måste förhindra att farliga ämnen som damm, gaser, dimma och ångor installeras inuti, som, när de integreras med luft, bildar en explosiv blandning. Det andra erbjudandet är att eliminera risken för antändning, men se till att överallt närmar sig bildningen av allestädes närvarande elektrostatisk energi och dess urladdningar - den perfekta lösningen är född enklare.Ny teknik tillgodoser företagarnas behov.Industriella dammsamlare är en dammuppsamlingsenhet som är en av de extremt kommersiella och vanligt använda metoderna för luftrening. Industriella dammsamlare som används i detta avseende räknar med gamla och våta.Med fokus på deras typ av drift kan vi isolera enheter som:- bosätta kamrar (de har en önskan om tyngdkraft,- torra elektrostatiska dammsamlare (använd elektrostatisk energi.- cykloner (använd centrifugalkraft,- dammsamlare för filtrering (de använder en ny filtermetod.Våta industriella dammsamlare är baserade på sköljningsprocesser. Det finns de sista olika typerna av tvättmaskiner:- använder,- utan att fylla,- skum,- med gasflöde genom vattentätningen.Ett antal tillgängliga luftfiltreringsmetoder gör det möjligt att komma ihåg om människors säkerhet och hälsa också i sektorn, när och under det dagliga underhållet.