Kostnader for nedlaggning av foretag

För att lyckas, när vi vill likvidera ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara ta itu med frågor som främst är relaterade till initiativet, utan också med kassaregistret. Det spelar ingen roll om du förlorar henne, naturligtvis trots att vi tar henne som en spion som söker vår omsättning av värde och som kommer att ge all kunskap till skattekontoret när behovet uppstår.

Kassaapparat och slutet av arbetet? Så många entreprenörer skapade sig för detta evenemang. Omfattningen av skattebetalarens skyldigheter utformas i lagen för finansministeren av den 14/03/2013 enligt kassaregister. Förresten reglerar bestämmelserna hela livscykeln för kassan, även från det ögonblick som den står hos tillverkaren. De reglerar också processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och då, i medvetenheten om förordningen, måste vi: göra en daglig och periodisk skatterapport, under säsongen 7 dagar från slutet av kassaregistrets arbete, måste vi returnera ansökan till chefen för skattekontoret för att läsa kassans minne. Vi måste fortfarande lämna in en ansökan till skattekontorets chef för att avregistrera kassaregistret från listan. I ena änden, med hjälp av en servicetekniker, läser vi innehållet i kassaminnet genom att utföra en avvecklingsrapport under hela kassaregistrets period. Det bör skapas i närvaro av en anställd på skattekontoret. Förordningen kräver att vi utarbetar ett protokoll för att läsa innehållet i kassasystemet.Som du antar antar, överväger rapporterna i planen att jämföra det som har lästs från kassan med det sista, som du lämnade i månatliga eller kvartalsvisa deklarationer. För att undvika en dålig situation är det en bra idé att skriva ut en rapport för försäljningsperioden, som du kan kombinera med enkla momsdeklarationer. Du kan göra en korrigering om du gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att nämna att när vi skapar en ansökan till kontorschefen om arbetet med att läsa skatteminnet tillhandahåller vi information om de som skattebetalare har dragit från sina barn för kassan. Vi måste fortfarande fylla i en deklaration angående användningen av kassaregistret. Om kassaregistret har tagits i mindre än tre år, måste vi returnera den rabatt de använde vid köp av kassa.Som du ser är att fylla i energi och kassa ett långt företag som du kommer att kräva. Om färdigställandet av arbeten och likvidationen av kassaregistret med samma skedde på mindre än tre år - måste vi lämna de befrielser som de tog till kassan.