Kassa registret

Kassaregistret måste ha någon entreprenör som avser att sälja varor eller tjänster till situationen för finansiella personer som inte bedriver verksamhet. Samtidigt fastställs inte om säljaren är momsbetalare eller är också befriad från sådana uppgörelser. Vad är skyldigheterna för ett skattekassregister?

Att ha ett kassaregister bör först och främst kontrollera om det är obligatoriskt att registrera om försäljningsvolymen som den driver. Vid små sällsynta försäljningar kan det vara mer fördelaktigt att göra poster i den icke-dokumenterade försäljningsstatistiken. Undantag från behovet av att ha ett kassaregister har definierats i finansministeriets lag av den 4/11/2014 i fotografiernas historia från skyldigheten att hålla register med hjälp av kassaregister.Kom ihåg att när du köper det första kassan har du rätt till återbetalning på upp till 90% av dess fördel, men inte mer än sju hundra zlotys. En stor bekvämlighet, även för den manliga och den som levererar, kommer att vara ett kassaregister som är konfigurerat alls, så det är den som upptar en stor katalog med erbjudna varor eller tjänster. För kunden är det höga värdet av denna blankett det faktum att han kommer att få ett kvitto, vilket han kommer att ge som möjlig grund för retur.

Principen om att fungera på kassakontoret kommer att bli finansiell avregistrering av kassan. Vad handlar det om? Därför är det det enda och permanenta förfarandet som innebär permanent beskattning av skattebetalarens skatteidentifikationsnummer till skattemodulen. Naturligtvis kan vi få pengar och inte göra finansiella fiscalization efter finansiella beloppet kommer att kunna utnyttjas för att arbeta enbart i icke-skattesystemet. Är mycket viktigt att fiscalization kontanter av en erfaren tekniker, framgång av misstag kommer det att bli nödvändigt för inköp av nya pengar.

Hallu MotionHallu Motion Ett effektivt sätt att bli av med haluks utan kirurgi

För de första ändamålen att ha ett kassa måste du skriva ut biljetten och ge den tillbaka till kunden hela tiden om han förbereder inköpet och skriver ut den dagliga rapporten en gång om dagen. En gång i månaden (den första dagen i varje månad ska en månadsrapport skrivas ut. Man bör också komma ihåg om den obligatoriska översynen. Det bör göras efter 24 månader med att använda kassan. Låt oss ha rätt lagring av kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger entreprenörer att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter för en period på fem år, kvitton i två år (från slutet av skatteåret. En viktig fråga är att komma ihåg att efter fem år borde entreprenören obligatoriskt ersätta kassamodulmodulen.