Jordning av forstarkaren

Elektrostatisk jordning är oerhört viktigt i branschen och transporter av brandfarliga alkoholer och ursprungliga ämnen som vätskor eller pulver. När en elektrostatisk laddning placeras i närheten av brandfarliga material uppstår faror.

Varje år, i hela Europa, går det över 400 olyckor som orsakas exakt av dessa aktiviteter. Tändning, bränder och jämn början är en ganska stor fara, personen är varje hälsosam gäst och chef på området.

Här kommer mekanismerna och metoderna för elektrostatisk jordning till oss med råd. Deras värdeförbindelser är begränsade till anslutningen av hotade element med en låg motståndstråd till föremålet för jordning med hjälp av en lämplig klämma. Det finns en stor del av sina typer på marknaden - kryssad, bultad, placerad i ett behållarhus. Fler utvecklade system tillåter mer på realtidskontroll. I samband med olika anordningar kan de inte tillåta produktdosering eller arbeta på det vid jordningsproblem. Vissa metoder blockerar ett sådant tillfälle fysiskt genom att stänga ventilen eller fyllningen, vilket är signifikant för att misslyckande av samverkande enheter lyckas eller försök att kringgå säkerheten. Denna typ av lösning ges ofta på järnvägs- och vägtankfartyg.

Oftast är problemet med användning av klämmor på anordningar som arbetar med lacker, färger, lösningsmedel eller hartser en dålig process av materialöverlappning. Således kan det skapa ett elektrostatiskt jordningsisoleringsskikt, som delvis eller helt negerar dess effektivitet. Det behandlar inte bara enheter, utan även behållare och tankar som är placerade för lagring av ovan nämnda material.