Finansiell kassa for barn smoby

Varje företagare med ett enkelt namn av skattekassor varje dag kämpar med andra problem som enheterna också kan skapa. Liksom någon elektronisk utrustning är kassaregisterna inte oberoende av sina fördelar och ibland förstör. Inte en företagsägare vet att vid varje tillfälle där dokumenten hålls med hjälp av ett kassaapparat, det borde vara en annan sådan enhet - endast om den förstnämnda misslyckades.

Bristen på ett kassakontot när du säljer varor eller tjänster kan leda till att straffkontoret lägger på påföljder, eftersom det kommer att förhindra att försäljningsbrevet skadas när huvudaggregatet bryts ner. Dokument som lagrats med kassaregistret ska innehålla en finansiell kassa servicebok. I det här materialet är inte bara alla reparationer av enheten inmatad, men det finns också tips om att finansiera kassan eller ändra sitt minne. I tjänsteboken måste det finnas ett mer unikt nummer som skatts av skatteverket, företagets namn och adressen på lokalerna där kontanterna används. Alla dessa tips är nödvändiga för att lyckas med kontrollen från skattekontoret. Eventuella ändringar i kassaregisterets medvetenhet och dess reparation går till verksamheten hos en specialiserad tjänst, med vilken alla entreprenörer som använder kassaregister borde skriva ett kontrakt. Vad är långt borta - informera skatteverket om alla förändringar i kassatörens tjänst. Försäljningen i kassaregisterna bör genomföras på ett kontinuerligt sätt, för att du lyckas fylla kassaregisterets minne måste du byta din åsikt om den fräscha, samtidigt som du har en minnesavläsning. Att läsa kassaregistret minne finns definitivt - även som dess reparation, som endast gjordes av en auktoriserad enhet. Dessutom måste denna verksamhet utföras i närvaro av en skattekontoransatt anställd. Från utläsningen av det finanspolitiska kassaregistret utarbetas ett lämpligt protokoll, varav en kopia når skattkontoret och en ny till entreprenören. Den måste behålla denna rapport i enlighet med andra handlingar relaterade till kassaregistret - dess brist kan leda till att sanktionen läggs på kontoret.