Explosionszon 2

http://se.healthymode.eu/vigrafast-det-mest-effektiva-sattet-for-manliga-problem/

ATEX-direktivet (. FR Atmosphères Explosibles, även känd som direktiv 94/9 / EG - Europeiska unionens lagstiftning, som definierar de grundläggande kraven i produkter avsedda för att ge i områden med risk för explosion. Risk för explosion av metan och koldamm är mest unika maskiner och utrustning som används i underjordiska kolgruvor och ATEX-direktivet avser anordningar och kretsar är dedikerade att spela områden med risk för explosion. Dessutom, tills nyligen, säkerhetsföreskrifter i de olika EU-länder skilde sinsemellan, vilket var en stor hinder för den fria utbytet av varor mellan medlemsstaterna.Ur detta villkor skapades ett förenande ATEX-direktiv som förenade befintliga mönster och avsevärt underlättade cirkulationen av artiklar i den europeiska gruppen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att garantera fri rörlighet för varor som garanterar hög explosionsskyddsnivå. När det gäller anordningar som är avsedda för rollen i områden som hotas av explosionen utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som kom i kontakt den 1 juli 2003. Dessutom godkändes direktivet 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilket i serien hänvisar till minimikraven för säkerhet för föremål i lägenheter där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började fungera till 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning