Egna herrgardar reszel

Det charmar också med sin allestädes närvarande, allestädes historiografi, medan dess besök ger komforten för resenärer. Reszel-kontorsbyggnaden gav lugnet från gårdagens struktur, sammanhang, sensation, som inte är rik att passivt passera. Varför kommer detta monument troligen att dyka upp med ett dyrbart nummer i kalendern för varje hån i Warmia? Det finns tusentals sökande.Reszel-reglaget är den senaste bakgrunden som samlas med aktuella odödliga händelser. Därför finns det också en byggnad som troligen verkar ha en märkbar långvarig historia. Uppenbarligen, på platsen som tas upp av den moderna byggnaden, nu i mitten av trettonhundratalet, ett rutinmässigt teutoniskt torn. I mitten av fjortonde århundradet rekvirerade hennes miljö den utställda byggnaden. Hans karaktär sprang omkring 50 år gammal, och kontorsbyggnadens äventyr är bara kopplade till tecken på Warmiska biskopar. Under resultatet av det sextonde århundradet blev byggnaden en jaktvilla, rengöras mer än en gång med respekt. På distributionsnivå var han bland annat som preussiskt fängelse fanns det evangeliska folkmassor där. Tack vare de verkliga skapelser som framfördes här under efterkrigstiden verkade kontorsbyggnaden stol oväntat besökt av nykomlingar. Vem som under antydningarna kommer in i det nuvarande herrgården i Warmia, kommer den nämnda mannen att kunna se det närliggande museet plus koppla av i slottets renovering.