Bulk material klassificering

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor för att lyckas är välkända och dokumenterade. Därför är identifieringen av faror som kommer från deras närvaro i arbetsprocessen ganska trevlig. Situationen stannar mycket farligare i framgången med att flytta, lagra eller bearbeta lös material. I många exempel är till synes ofarliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller dokument i dammhud en allvarlig explosionsrisk.

Industriella installationer av centralt dammsugare är avsedda för behandling av sedimenterat damm från parkettgolv, plana ytor och konstruktion av verktyg och hallar. Det har samma beteende som hygien i arbetets bakgrund, och detsamma är skyddet för arbetande människor och institutioner och utrustning mot skadliga effekter av damm, i den nuvarande risken för sekundära explosioner. Varje företag som driver industriella installationer måste utföra installationen i enlighet med gällande standarder som finns i direktivet & nbsp; atex-installationen.

Den viktiga uppgiften för centralsugning:- Hälsoskydd och att kvinnor gör på ett ställe mot dammens dåliga effekter.- skydd av organisationer och verktyg mot misslyckande som resultat av damminterferens,- skyddet för uppförande och drift av människor som kör från effekterna av en okontrollerad explosion av pollen.

Uppmärksamhet - explosionsriskOm brännbara eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i sugning, föreligger stor risk för okontrollerad explosion. Operationen kommer då antagligen att leda till förstöringen av avhämtningsenheten såväl som hela enheten. Enligt statistik ingår filtreringsenheter och cykloner i skolan av enheter med stor explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSom ovan nämnts är en av de viktigaste betydelserna för det centrala dammsugningsinstallationen att minska risken för sekundär explosion genom att eliminera den så kallade kvarvarande damm. Denna lösning, å ena sidan, maximerar säkerheten för explosiva och brand enheter, med en annan gräns för kostnaderna för att matcha processinstallationen till kraven i ATEX-direktivet. Därför bör det noteras att installationen av centralt dammsugning måste göra de stränga kraven i ATEX-direktivet för att lyckas med brandfarliga och explosiva dammar.